Zwemles.nu geeft zwemlessen voor alle diploma’s van het Zwem-ABC. We noemen dat de elementaire zwemopleiding.

Doelstellingen

Bij de zwemlessen voor het diploma A maakt het kind kennis met het water en leert het de beginvormen van zwemmen. Zo kan het zich veilig in het water bewegen. Over de inhoud van het A-diploma leest u meer in de aparte folder ‘Opleiding tot het A-diploma’.

Tijdens de zwemlessen voor het diploma B gaat het vooral om het verbeteren van de aangeleerde technieken. Daardoor kan het kind zich efficiënter en dus veiliger in het water voortbewegen.

Bij de zwemlessen voor het diploma C staat vooral  het aanleren van een juiste ademhaling centraal en ook weer de veiligheid. De twee nieuwe technieken die worden aangeleerd zijn de ademhaling-schoolslag en de ademhaling-borstcrawl. Door het aanleren van deze technieken, kan het kind zich efficiënter in het water bewegen. De veiligheid neemt toe.

Veiligheid centraal

Vooral de veiligheid staat centraal in de zwemlessen voor de diploma’s A, B en C. Veiligheid hangt nauw samen met de situatie waarin het kind zich bevindt. Zwemmen in open water vraagt andere vaardigheden dan zwemmen in een zwembad. Denkt u hierbij vooral aan de omgevingsfactoren zoals koud water, donker water, slechte zicht, enz.

Ook het gedrag en eigenschappen als durf, zelfvertrouwen en het kunnen inschatten van de (on)mogelijkheden vergroten de veiligheid van een kind. Een voorbeeld van een inschattingsfout: Als een beginnende zwemleerling  het diepe water inspringt zonder kurken omdat het denkt te kunnen zwemmen.  Een voorbeeld van gebrek aan zelfvertrouwen: Als een kind wel zijn diploma heeft, maar niet durft mee te doen in een drukke speelsituatie.

Verschillen tussen de diploma’s

Uw kind leert dezelfde vaardigheden bij de zwemlessen voor het diploma A en B. Het verschil zit in het verder verbeteren van de technieken (B). De vaardigheden die een kind moet beheersen voor het diploma B en C verschillen wel. Bij het diploma C komen er twee nieuwe vaardigheden bij: ademhaling bij de schoolslag en de ademhaling bij de borstcrawl.

Duur van de zwemopleiding

Hoe lang duurt gemiddeld de opleiding tot het A-diploma? Eigenlijk is dit een heel lastige vraag om te beantwoorden. Voornamelijk starten er 4 -, 5 – en 6 – jarige kinderen voor de opleiding tot het zwemdiploma-A. Een zesjarige kan je niet met een vierjarige vergelijken. Bovendien verschillen kinderen van dezelfde leeftijd in motoriek en gedrag. Daarom is het lastig om te voorspellen hoelang een zwemopleiding duurt.

Het A-diploma halen, kost gemiddeld de meeste tijd. Gevolgd door het C-diploma en het B-diploma.
Dat komt omdat een kind tien geheel nieuwe vaardigheden leert voor het A-diploma. Bij het diploma-B verbetert het kind die vaardigheden door veel te herhalen. Bij het diploma-C komen er twee nieuwe vaardigheden bij. Iets nieuws aanleren kost meer tijd, dan herhalen en verbeteren.

Hoelang een kind nodig heeft om het hele Zwem-ABC te halen, hangt af van het kind zelf. Vooral leeftijd,  gedrag en motorische ontwikkeling bepalen dat uiteindelijk.

Waarom is het zo belangrijk om verder te zwemmen?

De voornaamste reden om verder te gaan met zwemmen is veiligheid. Regelmatig zwemmen zorgt namelijk voor een betere zwemtechniek en meer zelfvertrouwen.